Tijdelijke halvering franco orderbedrag

Beste dealer,

Wanneer ik vroeger aan mijn vader vroeg wat een groothandel nu eigenlijk doet, was zijn antwoord vaak “voorraad houden”. En hoewel de taken van een groothandel tegenwoordig veel uitgebreider zijn dan dat, is dat nog steeds wel de kern van ons bestaansrecht.

Juist daarom vind ik het jammer dat wij afgelopen tijd niet voldoende aan die belofte hebben voldaan. Het serviceniveau (welk percentage van ons assortiment op voorraad is in ons magazijn) is de afgelopen tijd aanzienlijk lager dan gebruikelijk. We begrijpen hoeveel problemen dit oplevert voor jou als dealer en we werken met man en macht om dit op te lossen.

Veel van deze problemen zijn van externe aard: fabrieken die sluiten vanwege COVID, aanvoerroutes die ontregeld raken door stakingen in havens en tekorten aan grondstoffen of arbeid zijn maar een greep uit de oorzaken.

Toch willen we onze verantwoordelijkheid nemen en jou compenseren voor het ongemak. Daarom halveren we het franco orderbedrag van € 150 naar € 75 netto orderwaarde tot de problemen weer opgelost zijn.

Deze maatregel gaat direct in en houden we in ieder geval drie maanden in stand. Daarna evalueren we de situatie opnieuw en bepalen we of het franco orderbedrag weer hersteld wordt of dat we deze maatregel verlengen.

Namens het team van Doleweerd wil ik mijn excuses aanbieden voor de ongemakken. Ik hoop dat we met deze verlaging het leed wat kunnen verzachten en wil je bedanken voor het vertrouwen in ons in deze lastige tijd.

Met vriendelijke groet,

Bo Bergmans
Directeur