Alles wat je aan de RDW wil vragen over de erkenning “GWC” snor- naar bromfiets, oftewel omkeuren

Wij krijgen regelmatig vragen over de erkenning “GWC” snor- naar bromfiets zoals het omkeuren officieel heet. We hebben samen met de RDW de koppen bijeen gestoken on jullie te helpen! In deze uitgebreide vraag-en-antwoord pagina beantwoord de RDW de meestgestelde vragen. Wij willen de RDW hartelijk bedanken voor het nemen van de tijd om deze vragen te beantwoorden.

Hoe gaat het online doorgeven van de wijziging in zijn werk? Is daarvoor een nieuwe inlog nodig of gebeurt dat via de huidige RDW-omgeving? Is daarvoor een handleiding beschikbaar?
Via Ombouw van snorfiets naar bromfiets doorgeven | RDW kun je ombouw aanmelden bij de RDW. Na het inloggen met behulp van de certificaat kies je voor de juiste erkenning en geef je het kenteken en de meldcode door. De RDW controleert de gegevens en als dit in orde is krijg je een bevestiging te zien. 

Wanneer wordt dit gecommuniceerd?
De website van de RDW is actueel voor wat betreft de informatievoorziening.

Hoe moet je de snelheidsmeting uitvoeren? Moet dat via een rollenbank of mag dat met GPS of snelheidsmeter? Hoe kun je achteraf bewijzen dat de genoteerde snelheid klopt?
De snelheidsmeting moet uitgevoerd worden op basis van de informatie van H4 van het informatiedocument. Een snelheidsmeting mag via een bromfietsrollentestbank, een apparaat dat de snelheid meet met behulp van GPS of via de snelheidsmeter van het voertuig. De gemeten snelheid en het meetmiddel verwerk je in je administratie dat per kenteken moet worden bijgehouden.

Wat is de maximaal toegestane snelheid?
In de wijze van keuren is een tabel opgenomen die de maximale gemeten snelheid  bij de verschillende snelheidswaarden weergeeft. De gemeten waarde mag maximaal zijn: de constructiesnelheid uit de typegoedkeuring van de bromfietsvariant, vermeerderd met 10%, vermeerderd met 5 km/u. 

Wat moet er precies gekeurd worden? Snelheid en geluid maar ook banden, remmen, verlichting, etc.
Alleen geluid en snelheid moet gekeurd worden. Verder moet er wel goed naar het framenummer worden gekeken, om er zeker van te zijn dat het juiste voertuig wordt aangemeld.

Wat kost het omkeuren bij de RDW? En is er een adviesprijs richting de consument?
Het omkeuren bij de RDW kost € 112,50. De RDW doet geen uitspraken over de prijzen die de erkenninghouder moet vragen, dit is een vrije markt.

Welke erkenning is er precies nodig voor omkeuren? En kan dat ook los van de andere RDW-erkenningen?
De erkenning is GWC keuren van snor- naar bromfiets. Informatie hierover is te vinden op Erkenning keuren snor- naar bromfiets aanvragen | RDW. Deze erkenning kan los worden aangevraagd.

Wanneer kunnen we beginnen met omkeuren? 
Na de aanvraag volgt per post een erkenningsbesluit. Vanaf dan kan de erkenning worden gebruikt. Alle goedgekeurde aanvragen voor de erkenning vóór  1-1-2023 konden per 2-1-2023 voertuigen aanmelden voor de keuring.

Komen er steekproeven i.v.m. wachttijd voor de klanten? 
In het Toezichtbeleid staat dat de RDW steekproeven kan nemen. Dit zal niet op de manier van de APK-erkenning zijn. Het voertuig en de eigenaar hoeft na afloop van de keuring niet te wachten.

Moet de teller van de scooter werken? Vaak zijn ze ingebrand/defect.
Op het moment dat de snelheidsmeter van de bromfiets niet werkt, mag er niet op deze manier worden gemeten. Er kan dan alleen gemeten worden met behulp van GPS of op een bromfietsrollenbank.

Ik heb twee dezelfde scooters in de werkplaats met dezelfde typegoedkeuring. De ene scooter kan ik wel omkeuren en de andere niet. Wat is hiervan de reden? En hoe kan de klant alsnog een geel kenteken krijgen?
Voorwaarden om een voertuig via de erkenning te laten keuren is dat het geregistreerde Europese Typegoedkeuring (ETGK) moet staan in de gepubliceerde lijst van typegoedkeuringen (op www.rdw.nl) én het voertuig geen actuele belemmerende status heeft.

Het kan zijn dat de ETGK is het verleden door de RDW is verwijderd in het kentekenregister, door bv een aanpassing aan het voertuig. Het voertuig voldoet daarmee niet meer aan de ETGK en daarom is deze verwijderd in het kentekenregister. Doe daarom altijd voor de keuring eerst even de kentekencheck op www.rdw.nl, dan kun je zien óf er een ETGK is geregistreerd, óf er belemmerende statussen zijn (bv. WOK, Gestolen of Export) en of het voertuig geschikt is voor het keuren van een erkenninghouder (onder tabblad basis, onder K).

Deze voertuigen kunnen alleen via een RDW keuringsstation worden gekeurd voor bromfiets.

Ik heb in het verleden een scooter teruggekeurd van 45km naar 25km. Nu kan ik deze scooter niet meer terug keuren naar 45km. Wat is hiervan de reden?
Zie antwoord van de vorige vraag: een ombouw van 45 naar 25 is een aanpassing in het kentekenregister, waardoor de ETGK is verwijderd uit het kentekenregister. Het voertuig voldoet daarmeeniet aan de voorwaarden van een actueel geregistreerd ETGK en kan dus niet via een erkenninghouder worden gekeurd.